Pol·linització al servei de l'agricultura


Ens oferim per pol·linitzar finques!!!

 La pol·linització realitzada per les abelles incrementa la producció i qualitat dels cultius entre un 30% i un 50% (*). Motiu pel qual, cada dia es valoren més els serveis de pol·linització que facilita l'apicultor.

Els nostres ruscs, amb forta població de pecorea, són preparades i ubicades amb anticipació a l'inici de la floració de el cultiu i destinades únicament a la pol·linització. Llestes per començar immediatament la seva missió.

Un cop acabada la floració o el contracte d'arrendament, procedim a retirar els ruscs.

Nota: L'oferta de Mels Cal Pastoret requereix una verificació prèvia de l'absència de pesticides.

«Nombrosos estudis científics realitzats en l’àmplia gamma de cítrics existents indiquen que la pol·linització provoca un increment de la producció»